.

Novalux Aydınlatma Genel Müdürü Ercan AYMERGEN;Novalux Olarak Tekdüzeliğe Bağlı Kalmadan İlerliyoruz

Novalux Aydınlatma Genel Müdürü Ercan AYMERGEN;Novalux Olarak Tekdüzeliğe Bağlı Kalmadan İlerliyoruz

Rabia VATAN: Kısaca firmanızın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Büyümeyi nasıl sağladınız?

Ercan AYMERGEN: Novalux şirketler topluluğu aydınlatma, elektrik ve projelendirme konularında yaklaşık 20 yıldır sektörde hizmet vermektedir.

Yönetim kurulumuz tarafından, 9 yıl önce alınan karar üzerine, sadece aydınlatma sektörüne yönelik hizmet vermeye başladık. Novalux olarak, başlangıçta birçok kurum ve kuruluşa fason hizmet vermekte iken son 7 yıldır sadece Novalux markası ile tüm projelere hizmet veriyoruz.

Kuruluşunuzdan itibaren yaptığınız yatırımları kısaca anlatır mısınız?

Kuruluşundan bu yana sürekli yenilikler içerisinde yer alan Novalux, kısa sürede gözle görülen ve görülmeyen birçok yatırımlara imza atmıştır. 2012 yılında mevcut fabrikamızı şuan bulunduğumuz yere taşıyarak üretim kapasitemizi 2500 m2’ye taşıdık. 2013 yılında Asil Aydınlatma ve Azra Mühendislik firmalarını da bünyemize katarak hem üretim hem proje konularında kabiliyetlerimizi daha ileriye taşıma imkanı bulduk.

2014 yılında üretim ve Ar-Ge departmanlarımıza yeni makine yatırımlarımızla birlikte, üretim kapasitemizi 3.500 m2’ye taşıyarak müşterilerimize daha hızlı ve verimli hizmet vermeyi sürdürdük.
2015 yılında showroom ve ofislerimizi yeniledik. Yeni bilişim altyapımız sayesinde tüm departmanlarımızı tek bir sistem altında yönetebilme kabiliyetine sahip olduk. Ayrıca, bu süreçte kurumsal yatırım ve çalışmalar, firmamızın vazgeçilmezlerinden olmuştur.

ISO, CE, TSE belgelendirme çalışmalarımızı tamamladık. Novalux bünyesinde geliştirilen nerede ise tüm ürünlerin patent çalışmaları sağlandı ve sağlanmaya devam etmektedir.
Bunların yanında; en önemli yatırımın insana olduğuna, yürekten inanan biri olarak, profesyonel kadroları bünyemize kattık. Bu sayede 6 mühendis, mimar ve toplamda 50 eğitimli, tecrübeli personelimiz ile müşterilerimize hak ettikleri kaliteli hizmeti sunmaktayız.

Üretim veya ticaret kapasiteniz ne kadar? Firmanızda kaç kişi istihdam ediyorsunuz?

Novalux yapmış olduğu personel ve makine yatırımı ile üretim ve ticaret kapasitesini her yıl düzenli olarak arttırmaktadır. Yurt içinde birçok zincir mağaza ve elit projeye hizmet vermekle birlikte, katıldığımız uluslararası fuarlar sayesinde şuan Almanya, Azerbaycan, İran, BAE, Katar başta olmak üzere birçok ülkeye ihracatlarımız devam etmektedir.
Tüm mevcut proje ve hizmetlerimizi 6 mühendis ve mimarlarımızla birlikte toplamda 50 eğitimli, profesyonel çalışanımız ile sürdürüyoruz.

Şuanda firmanızın çatısı altında hangi markalar bulunuyor? Bu markaların sektördeki yeri nedir?

Günümüz koşullarında, ticaretin içerisinde üretici konumunda olmak, birçok zorluğu barındırıyor. Bu sebepten Türkiye de genelde tercih edilen yöntem, dünya çapında bilinen bir marka ya da birden fazla markanın temsilciliğini yürütmek. Bu bir tercih meselesidir. Saygı duymakla beraber, biz zoru seçtik ve üretici olma yönünde tercihimizi kullandık. Yaptığımız bu seçimin, başlangıçta zorluklarını görmekle beraber, zaman içerisinde üretici olmanın avantajlarını yaşamaya başladık. Novalux olarak, tekdüzeliğe bağlı kalmadan, müşteri taleplerini en üst seviyede karşılayabiliyor ve bu sayede dünya markaları ile de kalite, hız, üretim teknolojisi ve fiyatlar konusunda rekabet edebiliyoruz.

Şu an yurtiçi projelerimizi Novalux olarak direkt biz sürdürürken, tüm dünyaya özellikle Dubai, Katar, Azerbaycan, İran ve Almanya’ya satışlarımızı distribütör ve bayilerimiz üzerinden gerçekleştiriyoruz.
Ar-Ge ve inovasyona verdiğiniz önemi nasıl tarif edersiniz? Tüketicilerinize seslenirken kullandığınız iletişim stratejilerinizi nasıl belirleyip şekillendiriyorsunuz?
Sürekli ve hızlı değişim gösteren piyasalarda, özellikle üretici firmalar için, Ar-Ge ve İnovasyon’un vazgeçilmez unsurlar olduğunu düşünüyorum. Eğer siz kendinizi ve firmanızı yenilemez, hatta bunu bir firma politikası olarak görmezseniz, değişimin gerisinde kalır ve bir süre sonra sektör lideri dahi olsanız silinip gidersiniz.

2016 yılında aydınlatmada gelinen nokta insanlık için ihtiyaç olmanın ötesinde, görsel ve mimari öğeleri de içinde barındıran bir unsur olmuştur. Novalux olarak Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerimizi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve sektörün gereksinimleri doğrultusunda, kendi bünyemizde yer alan tasarım mühendisi, mimar ve teknik arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip ile gerçekleştirmekteyiz.
Tüketici ve müşterilerimize yeni ürün ve hizmetlerimizi anlatırken kendilerine ulaşabileceğimiz dergi, gazete, fuar, katalog ve broşür gibi farklı mecraları her zaman kullanmaya gayret ettik. Bununla birlikte, Türkiye de özel ve elit birçok projenin aydınlatma çözüm ortağı olarak, kurumsal firmalar ile çalışma fırsatımız oldu. Bu çalışmaları sürdürürken, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını, karşılamanın en iyi yolunun, direkt ve aracısız iletişim olduğunu gözlemledik. Bu sayede mevcut ihtiyaçları karşılamanın yanında, sonradan oluşabilecek talep ve istekleri de öngörebiliyor ve bunları en kısa sürede çözümleyebiliyoruz.

 

As Novalux, We are Moving Forward Without Being Constrained with Monotony

Rabia VATAN: Can you please tell us about how you entered in the industry? How the growth was made possible?

Ercan AYMERGEN : Novalux Holding is serving for the industry for almost 20 years in fields such as lighting, electricity and project development. According to the decision made by the Board of Novalux 9 years ago we have been solely serving for the lighting industry since then. As Novalux, we had been subcontracting for several establishments in the beginning and since the last 7 years we are offering our services to all projects under the Novalux brand.

Can you please tell us about your investments since the day one?

Novalux has always been innovative since it was established and we have undersigned several projects, big and small, in a short time.
We have moved our manufacturing plant to the current location in order to increase our manufacturing capacity to 2,500m2. Purchasing Asil Lighting and Azra Engineering companies in 2013 we were able to further increase our ability to conduct manufacturing and project development operations.

With investing in new machinery for our manufacturing and R&D departments in 2014, we were able to increase our production capacity to 3,500m2 in order to provide fast and effective services for our customers.

We have renovated our showroom and offices in 2015. Thanks to our new communication technologies infrastructure we now have the ability to manage all the operations from a single point. Nevertheless, corporate investment and operations have been at the core of our company in this process.

We have finalized our ISO, CE, TSE certification process. Almost all Novalux products are now patented and being patented.
In addition, we have attracted professionals as we believe the most important investment is the one which is made into people. Thus, we are offering quality services to our customers with 6 engineers, architects and 50 well-trained and experienced staff.

Can you tell us about your manufacturing or trading capacity? How many people is employed currently?

With the personnel and machinery investments, Novalux is constantly increasing its manufacturing and trade capacity every other year. We are offering our services to several chain stores and important projects in Turkey while exporting to many countries such as Germany, Azerbaijan, Iran, UAE, Qatar, etc. thanks to the international fairs we have been participating in.
All our current projects are managed by 6 engineers and architects, 50 well-trained professionals in total.

What are the brands you are currently marketing? And what is the market share of these brands in the industry?

Being a manufacturer has its ups and downs under the current conditions of the international trade. Therefore, the current trend in Turkey is to be the distributor of well-known brands.
That is a matter of preference. However we respect this choice yet we picked the hard way and became a manufacturer. We can see the difficulty of our preference while we have also able to see the advantages of being a manufacturer in time. As Novalux, we are able to meet the customer demands to the fullest thus, are able to compete with global brands in terms of quality, speed, manufacturing technologies and prices.

At the moment we are conducting domestic project directly under the Novalux brand, while conducting our sales especially in Dubai, Qatar, Azerbaijan, Iran and Germany through our distributors and dealers.

How important for you to invest in R&D and innovation? How do you decide on and shape the communication strategies to get in touch with your customers?

I believe R&D and innovation is sine qua non especially for manufacturers in markets with constant and rapid change. If a company fails to innovate or even does not see innovation as its policy, then that company will not be able to keep up with the change and will be forgotten even if it was once the leader of the industry.

The point we have come in 2016 in terms of lighting is both a necessity for humanity and an aspect of life which involves visual and architectural elements. As Novalux, we are innovating in line with the customer expectations and needs, and the needs of the industry thanks to engineers, architects and technical specialists who are working with us.

We have always been using different media such as periodicals, newspapers, fairs, catalogues and brochures when we needed to reach out to our customers in order to inform them about our new products. Nevertheless, as the solution partner of many important projects conducted in Turkey, we have the chance to work with corporations. We have observed that direct communication is the best way to be used if customer expectations and needs are to be met. As such, we are able to meet the current needs while predicting future demands and to deliver for such demands in a short while.

TOP